DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013

För tredje kvartalet juli-september

 • Nettoomsättningen för kvartalet blev 28,4 (26,7) Mkr. Valutaeffekter påverkar  omsättningen positivt med 0,3 Mkr jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet blev 2,8 (1,3) Mkr. Valutaeffekter påverkar resultatet negativt med 1,0 Mkr jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelsemarginalen för kvartalet blev 9 (4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till -0,3 (-1,8) Mkr.
 • Resultatet per aktie för kvartalet såväl före som efter utspädning var 0,00 (-0,01) kr.

För perioden januari-september

 • Nettoomsättningen för perioden blev 82,4 (85,3) Mkr. Valutaeffekter påverkar omsättningen negativt med 1,9 Mkr jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 7,4 (7,4) Mkr. Valutaeffekter påverkar resultatet negativt med 2,5 Mkr jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 8 (8) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,1 (-0,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,03 (0,00) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Allenex får XM-ONE® godkänt för försäljning i Mexiko.
 • Allenex utser ny chef för Olerup Inc. i USA.

VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till tredje kvartalet 2013:
”Det är glädjande att försäljningen av produktlinjen SBT Resolver™ från vår australiensiska partner Conexio Genomics nu har tagit fart. Ett flertal nya centra i USA har under det tredje kvartalet startat klinisk användning. Omsättningsökningen i vårt amerikanska säljbolag blev för tredje kvartalet hela 29 procent jämfört med samma period föregående år. Vi ser även positivt på den europeiska marknaden, där vi i tredje kvartalet, trots ett kärvt affärsklimat, lyckas försvara föregående års försäljningssiffror. Vi fortsätter vår geografiska expansion av produktlinjen Olerup SSP® och arbetar aktivt med att bygga upp nya distributionskanaler på tillväxtmarknader.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Karlsson, VD, tel: 070-918 00 10 eller e-post: anders.karlsson@allenex.se   
Yvonne Axelsson, CFO, tel: 08-508 939 72 eller e-post: yvonne.axelsson@allenex.se 

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar