Inbjudan till kapitalmarknadsdag 9 november

LinkMed bjuder in till kapitalmarknadsdag för att ge en fördjupad inblick i de större portföljbolagens verksamhet och erbjuda en möjlighet att träffa representanter för samtliga av företagets elva portföljbolag. LinkMed kommer även att berätta om sin syn på portföljbolagen och deras värdering.

Datum: 9 november 2007
Tid: 8.30 – 13.00
Plats: Haga Forum

De bolag som kommer att presentera sin verksamhet är:
• AnaMar Medical som utvecklar läkemedel och biomarkörer för destruktiva ledsjukdomar
• AbSorber som fokuserar på transplantationsområdet
• ONCOlog Medical som verkar inom strålterapi
• IMED som utvecklar monoklonala antikroppar

Kapitalmarknadsdagen avslutas med lunch. Ett detaljerat program kommer att sändas ut i god tid före dagen.

Vi vill ha din anmälan senast den 5 november till jan.mattsson@linkmed.se.
Vägbeskrivning till Haga Forum finns på
http://www.profilrestauranger.se/rest/haga/map.php


Välkommen!


Ingemar Lagerlöf, VD

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar