korr: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

För perioden juli-september

 • Nettoomsättningen för perioden blev 32,2 (32,4) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 5,1 (7,3) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 16 (22) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,6 (6,4) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,03 (0,05) kr.

För perioden januari-september

 • Nettoomsättningen för perioden blev 99,8 (94,5) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 15,1 (13,4) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 15 (14) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 9,5 (8,0) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,08 (0,06) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under rapportperioden eller efter rapportperiodens utgång

VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till tredje kvartalet 2015:
”Försäljning och lönsamhet fortsätter att öka ackumulerat för året och vi ser en förbättring av rörelsemarginalen, trots att vi har ett starkt tredje kvartal föregående år att jämföra oss mot. För de tre första kvartalen uppgår EBIT till 15 (14) procent, medan motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgår till 16 (22) procent. Det är glädjande att se den starka utvecklingen i USA, där försäljningsökningen är genomgående för våra större produkter. Den fördjupade satsning på den amerikanska marknaden som inleddes under 2014 ger nu resultat i ökad försäljning. Vi ser med tillförsikt fram emot lanseringen av vår nya produkt QTYPE®, baserad på metodiken för realtids-PCR. Vårt produktkoncept presenterades senast i slutet av september på den stora HLA-typningskongressen för den amerikanska marknaden. Aktiv försäljning av QTYPE® beräknas under inledningen av 2016.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se
Yvonne Axelsson, CFO Allenex AB, tel: 08-508 939 72, e-mail:
yvonne.axelsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 nov 2015, kl. 08.30. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 55 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar