LinkMed skapar nytt bolag som tar över försäljningen av Olerup SSPs produkter från Qiagen

LinkMed meddelar idag att bolaget har bildat ett nytt globalt distributionsbolag, Olerup International AB, samt förvärvat distributionsrättigheterna för Olerup SSPs produkter från Qiagen GmbH. Förvärvet sker genom ett övertagande av Qiagens österrikiska försäljningsbolag. Affären innebär att det nya bolaget, som samägs tillsammans med Olle Olerup, från och med den 1 juli 2009 kommer att ansvara för försäljningen av alla Olerup SSPs produkter inom HLA-typning.

Transaktionen och bildandet av Olerup International AB genomförs som ett led i att öka kontrollen av och lönsamheten för Olerup SSPs produkter, samt även för att möjliggöra framtida distribution och försäljning av andra produkter inom detta segment. Det nystartade Olerup International AB kommer att ägas till 50 procent av LinkMed AB och till 50 procent av Olle Olerups bolag SSP Primers AB. Olerup International AB förväntas omsätta omkring 55 Mkr under 2009. I förvärvet ingår även lager samt andra tillgångar. ”Vi är mycket glada att vi kan genomföra detta förvärv och därmed lägga nästa pusselbit till den koncern som vi började bygga i och med förvärvet av Olerup SSP. Vi kommer nu att kunna öka lönsamheten betydligt för dessa produkter. Det ger oss också en ypperlig möjlighet att i det nya bolaget ta hand om distribution och försäljning av andra produkter inom denna högintressanta och nischade marknad”, kommenterar Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed, transaktionen och fortsätter; ”Det känns också väldigt bra att vi kan göra detta tillsammans med Olle Olerup”. Transaktionen innebär att Olerup International AB också tar över de faciliteter och andra tillgångar som är associerade med Olerup SSPs produkter från Qiagen, däribland ett kontor och ett lager i Wien. Ett antal anställda som har arbetat med försäljning av Olerup SSPs produkter kommer att stanna kvar i det förvärvade bolaget. Inom Olerup International AB kommer två helägda dotterbolag att upprättas, Olerup GmbH med säte i Wien, och Olerup Inc med säte i West Chester, PA, USA. Olerup Inc kommer att ta hand om försäljning i Amerika och Olerup GmbH i Wien kommer att ansvara för alla andra regioner. Olerup Inc kommer också att ansvara för försäljning av AbSorbers transplantationstest XM-ONE® i Nordamerika. Inledningsvis kommer de två bolagen att ha sammanlagt 12 anställda. Det var i juli 2008 som LinkMed förvärvade Olerup SSP AB från grundaren docent Olle Olerup. Bolaget är världsledande på att ta fram reagenser och kit för genomisk HLA-typning, vilket är det nödvändiga steg som sker innan transplantation för att matcha donatorn med mottagaren. HLA-typning sker framförallt inför benmärgstransplantation (hematopoetisk stamcellstransplantation) men också vid solida organtransplantationer (njure, lunga, hjärta med flera). Risken för transplantationsrelaterade komplikationer är lägre vid ökad grad av match mellan donatorn och mottagaren. Genomisk HLA-typning är därför idag standard inför en benmärgstransplantation. Det finns oändligt många genvarianter, alleler, av HLA och nya identifieras kontinuerligt. Olerup SSP AB tar fram de reagenser och kit som används för HLA-typning enligt metod PCR SSP (sequence specific primers), vilket de är världsledande på. Olerup SSP AB har ett av de mest fullständiga registren av reagenser och kit som täcker över 3 000 nu identifierade genvariationer av HLA. Olerup SSP AB har en hög förmåga att ta fram nya reagenser och kit vartefter nya genvarianter av HLA identifieras. Vad som inte berörs i transaktionen är de produkter som ligger utanför HLA-typning för transplantation, vilket framförallt är tester där Olerup SSPs produkter används inom farmakogenetik. I dessa produkter ingår bland annat typning för allel HLA-B* 5701, vilken indikerar vilka AIDS-patienter som får starka biverkningar vid användningen av HIV-läkmedel med substansen Abacavir. Qiagen tog över distributionen av Olerup SSP produkter 2002, i och med förvärvet av det norska bolaget GenoVision.

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar