LinkMeds emission övertecknad

Det preliminära resultatet för LinkMeds företrädesemission visar att den övertecknades med stor marginal och att garantiåtagandena inte behöver tas i anspråk. Genom företrädesemissionen kommer LinkMed att tillföras cirka 91,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 9 juni 2009.

De som har tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Sådana tecknare som tilldelas aktier beräknas att erhålla meddelande omkring den 10 juni 2009. Endast de som erhåller tilldelning meddelas. Genom nyemissionen ökar LinkMed aktiekapital med 7 300 873 SEK till 16 061 921 SEK. Antalet aktier ökar med 7 300 873. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 17 juni 2009. Aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med början av juli 2009. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93 Okee Williams, Portfolio Manager +46 8 508 939 40 Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar