LinkMeds nyemission kraftigt övertecknad

Beräkningen av utfallet i LinkMeds nyemission visar att nyemissionen övertecknades med 41 procent vilket innebär att de garantiåtaganden som har ingåtts inte behöver utnyttjas. Nyemissionen kommer att tillföra LinkMed cirka 91,3 Mkr före kostnader för emissionen.

Hela 98,5 procent av nyemissionen, motsvarande 7 192 444 aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om cirka 43 procent av emissionen, motsvarande 3 118 527 aktier. 108 429 aktier, motsvarande 1,5 procent av nyemissionen har tilldelats personer som har tecknat sig för nya aktier utan stöd av teckningsrätter, enligt principerna i det prospekt som publicerades den 12 maj 2009. Ett meddelande skickas ut omkring den 10 juni 2009 för att bekräfta tilldelning av nya aktier till de tecknare som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter. ”Vi är självklart mycket nöjda med att intresset för LinkMed var så stort. Emissionen ger oss möjligheten att kunna skapa ett välpositionerat och lönsamt transplantationsbolag genom sammanslagning av AbSorber och Olerup SSP, där första stegen kan vara en gemensam försäljningsorganisation samt samordna de båda bolagens resurser. Vi har också nu möjlighet att fortsätta stödja utvecklingen i BioResonator, Biovator, Likvor och Ortoviva som alla befinner sig i ett väldigt intressant läge med produkter på väg ut på marknaden”, säger LinkMeds VD Ingemar Lagerlöf. Som en följd av emissionen kommer antalet aktier i LinkMed att öka med 7 300 873 till 16 061 921 aktier. Aktiekapitalet ökar med 7 300 873 kronor till 16 061 921 kronor. Betalda tecknade aktier (”BTA”) handlas på NASDAQ OMX Stockholm till och med att delregistrering av de nya aktierna skett hos Bolagsverket. Endast BTA av den första serien handlas på NASDAQ OMX Stockholm. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 17 juni 2009. Aktier som har tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med början av juli 2009. Nyemissionen medför förändringar bland de största aktieägarna i LinkMed. En uppdaterad lista över de 15 största aktieägarna kommer att publiceras på LinkMeds hemsida efter det att emission är avslutad. Finansiella och legala rådgivare Swedbank Markets var finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl var legala rådgivare till LinkMed i nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93 Okee Williams, Portfolio Manager +46 8 508 939 40 Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar