ONCOlog Medical AirPlate™ reducerar riskerna för hudskador vid radio- och strålterapi

LinkMeds portföljbolag ONCOlog Medicals avancerade bordstoppar AirPlate™ (tidigare kallad TopLog C) har nu installerats och använts kliniskt, vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, med mycket goda resultat. AirPlate™ har vid strålbehandling visat sig reducera absorptionen av strålningen vilket medför lägre risk för att patienten får hudskador.

”Att hitta en bordtopp för strålbehandling helt homogen och med en attenuering lägre än 2% i hela behandlingsområdet trodde vi var ett önsketänkande. Det är därför mycket tillfredställande att ONCOlogs bordtopp AirPlate har en attenuering lägre än 1.7%. Våra patienter kommer nu att kunna behandlas med större säkerhet där strålskador i huden kan undvikas eller kraftigt minskas" säger Ulf Isaksson, Sjukhusfysiker vid Onkologiska kliniken, Akademiska Sjukhuset. Röntgen och behandlingsplanering i samband med strålbehandling bör helst ske på samma eller identiska bordstoppar som själva behandlingen. AirPlate™ är därför fullt kompatible med röntgen, CT och PET-CT från alla de stora tillverkarna. Med dessa kliniska bevis kommer nu ONCOlog Medical aktivt att söka både partners för kliniskutveckling såväl som distributörer för AirPlate™. LinkMeds ägarandel i ONCOlog Medical QA AB är 40,4 procent. Andra större ägare utgörs av SLS Venture med 44,8 procent, samt grundarna, För ytterligare information kontakta: Lars Martin, Ordförande ONCOlog Medical QA AB och VP Senior Venture Manager LinkMed AB Tel: + 46 8 50893988, +46 706 360219 Se även www.oncologmedical.com och www.linkmed.se

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar