Ortoviva redo för klinik tidigt 2008

LinkMeds portföljbolag Ortovivas utvecklingsarbete förlöper väl och bolaget har fått mycket positiva resultat i de tester som genomförts. Företaget planerar att inleda kliniska tester i början av 2008.

”Tack vare ett noggrant och fokuserat arbete i nära samråd med både kirurger och diskimplantatföretag, har vi på kort tid nått mycket positiva testresultat. Vi kommer att genomföra en del ytterligare utvecklingsarbete för att i början av 2008 starta kliniska tester”, säger Ortovivas VD Stan Mikulowski som också är senior venture manager i LinkMed.

Kirurger har idag inte tillgång till bra instrument för att enkelt och exakt sätta in konstgjorda diskar. Om det fanns tillgång till bra tekniska lösningar skulle flera patienter kunna hjälpas med en diskprotes och därmed slippa steloperation.

Ortoviva utvecklar en teknisk lösning för ryggradskirurgi som underlättar insättandet av konstgjorda diskar. Lösningen omfattar tre delar: ett instrument som håller isär kotor, en sarg för infästning av den artificiella disken och ett leveranssystem för bencement.

”Instrumentet är unikt i sitt slag och kommer att väsentligen underlätta ryggradskirurgin till gagn för många patienter. Den klarar dessutom både dagens och morgondagens olika typer av diskproteser”, säger Staffan Bowald, klinisk expert på Ortoviva.

LinkMed äger 49 procent i Ortoviva.


För ytterligare information:
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed 08 - 508 939 93

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar