RÖRELSERESULTAT 10,0 Mkr (6,2) JAN – JUN 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

För perioden april-juni

 • Nettoomsättningen för perioden blev 33,9 (31,5) Mkr.

 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 4,2 (2,0) Mkr.

 • Rörelsemarginalen för perioden blev 12 (6) procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,4 (0,4) Mkr.

 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,00 (0,00) kr.

För perioden januari-juni

 • Nettoomsättningen för perioden blev 67,6 (62,1) Mkr.

 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 10,0 (6,2) Mkr.

 • Rörelsemarginalen för perioden blev 15 (10) procent.

 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 5,9 (1,6) Mkr.

 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,05 (0,01) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet och efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under rapportperioden eller efter rapportperiodens utgång.

  VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till första halvåret 2015:

  ”Försäljning och lönsamhet i bolaget fortsätter att öka och vi ser en fortsatt förbättring av rörelsemarginalen under det första halvåret till 15 (10) procent. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgår för andra kvartalet till 4,2 (2,0) Mkr och för första halvåret till 10,0 (6,2) Mkr. Det är glädjande att se den starka utvecklingen i USA, där försäljningsökningen under det andra kvartalet var 29 procent i lokal valuta. Den fördjupade satsning på den amerikanska marknaden som inleddes under 2014 ger nu resultat i ökad försäljning för företagets hela produktportfölj. Vi ser nu med tillförsikt fram emot lanseringen av vår nya produkt QTYPE™, baserad på metodiken för realtids-PCR, som påbörjas under andra halvåret 2015.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se
Yvonne Axelsson, CFO Allenex AB, tel: 08-508 939 72, e-mail:
yvonne.axelsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 aug 2015, kl. 13.00. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 55 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar