Carema Närakuten ser över rutinerna och vill ha in synpunkter

Med anledning av de klagomål på verksamheten som kommit fram i olika media den senaste tiden, ser nu Carema Närakuten i Kungsbacka över sina rutiner.

- Vi ser allvarligt på kritiken och kommer att utreda varje enskilt ärende, samtidigt som vi ser över och förbättrar våra rutiner i stort. Kommer det fram att någon patient skadats eller riskerat att skadas, kommer vi att överväga Lex Maria-anmälan, säger verksamhetschef Elisabeth Dannberg.

Det man nu gör på Närakuten är först och främst att utreda de ärenden som belysts i media. Verksamhetschefen har kontaktat varje enskild patient för att diskutera vad som gått snett och för en personlig redogörelse från patienten.

- Vi önskar att alla som har synpunkter på oss, tar kontakt, så att vi kan ta dem till oss och utveckla vår verksamhet. Kontakta mig, vi tar tacksamt emot synpunkter, uppmanar Elisabeth Dannberg.

Förutom de enskilda fallen ser man på Närakuten även över sina rutiner generellt för att utveckla och förbättra verksamheten och bemötandet.

Efter genomgång aktuella ärenden kommer Närakuten att överväga Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

För mer information, kontakta Elisabeth Dannberg, verksamhetschef Carema Närakuten Kungsbacka, telefon 0300-56 55 16, 0708-363803.  

Carema Sjukvård AB är ett av Nordens ledande sjukvårdsföretag med verksamhet inom specialistvård, primärvård, psykiatri och bemanning i Sverige och Norge. Carema Sjukvård ingår tillsammans med systerföretagen Carema Care och Mehiläinen i Ambea AB.

Taggar:

Dokument & länkar