Carema Vårdcentral Vallby öppnar filial på Råby

Landstinget Västmanland har beviljat en ansökan från Carema Vårdcentral Vallby om att få öppna en filialmottagning i bostadsområdet Råby i Västerås. Filialen planeras öppna efter sommaren.

Carema Vårdcentral Vallby driver redan idag en barnavårdscentral på Råby och den nya vårdcentralsfilialen kommer att ligga i samma byggnad, en trappa upp.

- Det blir en liten vårdcentral med läkar- och distriktssköterskemottagning. Till att börja med blir det läkarmottagning en dag per vecka, då även distriktssköterska finns på plats, samt distriktssköterskemottagning ytterligare en dag per vecka. Det blir medarbetare från vår vårdcentral i Vallby som står för bemanningen, berättar verksamhetschef Susanne Karlsson.

Den nya mottagningen beräknas öppna efter sommaren. Lokalerna ska först byggas om för sitt nya syfte och dessutom måste alla IT-system, telefoni och inredning på plats.

Det finns ingen annan vårdcentral på Råby, många som bor där saknar körkort och är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till läkare eller sjuksköterska.

- För Råbyborna innebär därför filialmottagningen en förbättrad service i närområdet, säger Susanne Karlsson.

För mer information, kontakta Susanne Karlsson, verksamhetschef Carema Vårdcentral Vallby, telefon 0708-418425 eller tf regiondirektör Maria Pierrou, telefon 0702-106789.

 

Carema Sjukvård AB är ett av Nordens ledande sjukvårdsföretag med verksamhet inom specialistvård, primärvård och psykiatri i hela Sverige. Carema Sjukvård ingår tillsammans med systerföretagen Carema Care och Mehiläinen i Ambea AB.

Dokument & länkar