Korta väntetider för Carema Hembesöksbilar

Med endast fyra bilar har Carema Hembesöksbilar under de första sex månaderna i år utfört drygt 6 000 hembesök. Med ett nytt IT-system klarar Carema att hålla tiden. Statistik från perioden 4 april till och med den 22 juni 2010 visar att den genomsnittliga väntetiden för alla hembesök är 3 timmar och 4 minuter.

De korta väntetiderna är ett resultat av bland annat investeringar i ett unikt IT-system. Carema Hembesöksbilar har skräddarsytt ett IT-system som säkerställer att alla patienter får vård i tid. Det nya IT-systemet bygger på ett system som planerar grustransporter till byggbranschen. 

-Vi såg att det fanns en bra bas i det system som grusbilarna använder. Sedan har vi utvecklat ett ruttoptimeringssystem så att det passar bättre för vår värld och våra patienter, säger Ingrid Olsen, verksamhetschef Carema Hembesöksbilar.´

- Med systemet kan vi också få en klar bild av hela vår verksamhet i Skåne och se var bilarna är. En stor bonus är att vi får statistik för verksamhet och nu kan vi glädjande se att väntetiden blir allt kortare.

Carema Hembesöksbilar har sedan februari 2009 Region Skånes uppdrag att under en treårsperiod genomföra akuta hembesök med läkare i hela Skåne. Tanken är att Hembesöksbilarna ska avlasta annan vård i Skåne och underlätta för framförallt äldre, multisjuka samt barn som med fördel kan behandlas i hemmet.

I uppdraget ingår att genomföra 80 procent av alla hembesök inom fyra timmar och övriga besök inom en väntetid på åtta timmar. Investeringen i nytt IT-system ger väsentligt kortare väntetider. Under det senaste kvartalet har de besök som ska genomföras inom fyra timmar en väntetid på 2 timmar och 22 minuter i snitt. Övriga besök har en väntetid på 5 timmar och 58 minuter i snitt.  Den genomsnittliga väntetiden för alla hembesök i Region Skåne är 3 timmar och 4 minuter. Carema Hembesöksbilar genomför 82 procent av alla hembesök inom fyra timmar och 18 procent inom en väntetid på 8 timmar.

- Statistiken ger en klar bild av fördelarna med Hembesöksbilarna. Vi får ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hela Skåne samtidigt som hembesöken avlastar framförallt primärvården och akutmottagningarna, säger Henrik Hammar, regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Hembesöksbilarna ger möjlighet till hembesök av läkare vid akut sjukdom. Det är en dygnet runt-service till befolkningen i Skåne. Bilarna är bemannade med sjuksköterska och läkare som är specialiserade på hembesök.

För mer information:

Ingrid Olsen, telefon: 040-93 35 10, mobiltelefon: 0708-45 02 86.Verksamhetschef Carema Hembesöksbilar

Marlene Stigsdotter, telefon: 0733-77 14 80. Regiondirektör Carema Sjukvård Region Syd

Henrik Hammar, telefon: 0705-86 21 00. Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

 

Carema Sjukvård AB är ett av Nordens ledande sjukvårdsföretag med verksamhet inom specialistvård, primärvård, psykiatri och bemanning i Sverige och Norge. Carema Sjukvård ingår tillsammans med systerföretagen Carema Care och Mehiläinen i Ambea AB.

Dokument & länkar