MedSpeech från Carl Lamm får användarnas certifiering

Den digitala dikteringslösningen MedSpeech från Carl Lamm har i september tilldelats användarnas certifieringsbevis från Users Award. Medarbetarna på tre arbetsplatser där MedSpeech används blev utvalda att medverka i utvärderingen, genomförd av Users Award. Med mycket goda betyg i utvärderingen tilldelas man ett certifikat innebärande en kvalitetsstämpel som är tungt vägande för it inom vården.

- Vårt uppdrag är som tredjepart att utvärdera och hitta bra it-lösningar som fungerar för användarna. Kraven för att klara certifieringen är mycket hårda och upplevs av många som svåra att uppnå. I detta fall lyckades MedSpeech uppnå kraven på samtliga punkter vilket är mycket bra, säger Torbjörn Lind projektledare på Users Award.

It-lösningen MedSpeech, där Carl Lamm är exklusiv leverantör och Euromed Networks är tillvekningspartner, fick mycket bra omdömen av användarna och bedöms bland annat som driftsäker, effektiv och snabb. Dessutom uppfattas lösningen som enkel att förstå och lätt att lära. Vad gäller systemets nytta och kvalitet, fick systemet ett medelbetyg på 5.3 av 6 möjliga.

Users Award utvärderar och certifierar IT-stöd utifrån hur användningen ser ut på arbetsplatsen. För att få användarcertifikatet krävs höga betyg genomgående, i både enkätsvar och i djupintervjuer. Minst hälften av svarspersonerna ska ge 4 eller mer i betyg på en 6-gradig skala, på 67 % av frågorna.

MedSpeech används idag på över 150 sjukhus och vårdcentraler med ca 15 000 användare. På flera sjukhus i Sverige har man nu dikterat över en miljon digitala diktat med systemet. Systemet utvärderades på Helsingborgs lasarett, Citypraktiken i Västerås och Södersjukhuset i Stockholm.

För bilder se: http://www.carllamm.se/pressrum/bildarkiv/certifiering
Bildtext: Torbjörn Lind på User Award delar ut certifieringsbeviset till Carl Lamm AB.

Om oss

Carl Lamm levererar kompletta lösningar inom dokumenthantering och tar ansvar för utbildning, service, support och kvalitet. Carl Lamm som är agent för Ricohs alla produktområden, är även agent för Samsung MFP, copy och fax samt Philips och Francotyp-Postalia, vilket ger en unik produktbredd i Sverige. Carl Lamm samarbetar med utvalda återförsäljare på marknaden som är ledande inom IT och kontor. Carl Lamm har ca 380 medarbetare och ägs av Scribona som är noterat på Stockholms Fondbörs.

Prenumerera