Carlsberg skördar fortsatta framgångar

Ett starkt andra kvartal visar på en fortsatt god utveckling för Carlsberg-koncernen samtidigt som Carlsberg Sverige fortsätter sin positiva trend. Rörelseresultatet för koncernens första halvår uppgick till 2,256 miljoner danska kronor, vilket är en ökning med 31 % jämfört med samma tidsperiod föregående år. Den positiva utvecklingen inom koncernen gör att Carlsberg nu justerar upp resultatprognosen för 2007 till uppskattningsvis 5 miljarder DKK.

En positiv utveckling på flera av Carlsbergs marknader tillsammans med fortsatt fokus på innovation och optimering av försäljnings- och marknadsföringsresurser har dessutom resulterat i en total nettoomsättning på 21,5 miljarder DKK (19.3 miljarder DKK första halvåret 2006), vilket är en ökning på 12 % i jämförelse med samma period föregående år. Tillväxten är tydlig inom alla regioner, med den största utvecklingen i Östeuropa och Asien.

Rörelseresultatet steg med 31 % till 2,256 miljoner DDK (1,722 miljoner DKK första halvåret 2006) med en bra organisk tillväxt både i Väst- och Östeuropa, speciellt i BBH (Baltic Beverage Holding). De positiva siffrorna är resultatet av en fortsatt utveckling inom försäljning samt rationaliseringar och kostnadsbesparingar inom en rad områden.

Prognosen för rörelsereslutatet för helåret 2007 justeras upp med 300 miljoner DKK till uppskattningsvis 5 miljarder DKK (4,046 miljoner DKK för 2006), vilket inkluderar organisk tillväxt för dryckesaktiviteter på uppskattningsvis 18-20 %. Nettovinsten förväntas nu att bli cirka 2,2 miljarder DKK, vilket är en ökning på 15-20 % i jämförelse med 2006 (1,884 miljoner DKK).

Sverige fortsätter sin positiva trend
Carlsberg Sveriges fortsatta satsning på Ramlösa och fokusering på tre strategiska ölmärken, Carlsberg, Falcon och Pripps Blå, är viktiga framgångsfaktorer för den positiva utvecklingen.

– Trots en något sämre sommarförsäljning på grund av det dåliga vädret gör Carlsberg Sverige ett bra första halvår. Vi ser fram emot ett väsentligt bättre år än föregående och det bästa resultatet för Carlsberg Sverige sedan bolaget bildades 2001, säger Stig Sunde vd, Carlsberg Sverige.

Den positiva tillväxten i Sverige under andra kvartalet 2007 är ett resultat av främst fortsatta volymframgångar och ökade marknadsandelar på Systembolaget.

Om oss

Carlsberg Sverige We are Brewing for a Better Today & Tomorrow Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet.

Prenumerera

Dokument & länkar