Carlsberg Sverige ska minska miljöpåverkan: Fler tågtransporter ska reducera koldioxidutsläppen med 84 procent

Carlsberg Sverige arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens påverkan på miljön. Nytt för i vår är att Carlsberg Sverige börjar transportera drycker från huvudbryggeriet i Falkenberg till butiker i Norrland med tåg. I jämförelse med lastbilstransport medför detta en minskning av koldioxidutsläppen på hela 84 procent.

Tågtransporterna till Umeå testades under en tvåveckorsperiod tidigare i år och utvärderades därefter noggrant. Testet visade stor skillnad i koldioxidutsläpp och tågtransporterna har ökat under sommaren för att nu bli permanenta. Resultatet är att 54 % av all dryck till Norrlands med kommer att gå på järnväg från och med hösten 2008.

– Miljöfrågor har länge stått i fokus för Carlsberg Sverige och fler tågtransporter är en central del i arbetet. Att minska våra koldioxidutsläpp är naturligtvis av högsta prioritet, säger Peter Nilsson, Supply Chain direktör på Carlsberg Sverige.

Redan idag transporterar Carlsberg Sverige en stor andel av sina produkter med tåg. Omkring 70 procent av lagerförsörjningsfrakterna går via järnväg. Fortfarande kommer en liten del att gå med lastbilstransport, men Carlsberg Sverige är redan igång med att hitta en lösning på detta. Det som begränsar Carlsberg Sverige är främst bristen på flexibilitet när det gäller tider och infrastruktur i visa delar av Sverige.

Strikt miljöpolicy
Carlsberg Sverige har arbetat med miljöfrågor på bred front under många år och man har kommit långt. Bara sedan 2003 har företaget minskat energiförbrukningen med 46 procent. I år ökar Carlsberg Sverige sitt engagemang ytterligare. Hela koncernen arbetar efter en strikt miljöpolicy som syftar till att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Att öka andelen tågtransporter är bara en del i denna strävan.

Just nu pågår cirka 40 projekt inom Carlsberg Sverige som påverkar miljön positivt. I första hand gäller det minskning av energiförbrukning, transporter och materialreducering. Dessutom har Carlsberg ett omfattande distributionssamarbete med Vin & Sprit och distributionsföretaget VSD som innebär att dryckesleveranserna till Systembolagets butiker samordnas. En ökad samdistribution innebär både färre bilar på vägarna och effektivare transporter.

Taggar:

Om oss

Carlsberg Sveriges mission är att skapa njutning i vardagen genom att göra drycken till en upplevelse för alla människor. Vi ska leda vår verksamhet till lönsamhet och tillväxt, via en kultur som präglas av kvalitet, innovation och pågående förbättringar.

Prenumerera

Dokument & länkar