CWT ser en del svårigheter förknippade med Lufthansas ”Direct Connect Strategi”

Trots att CWT, och många andra i branschen, lyft sina farhågor direkt till Lufthansa så har Lufthansa valt att gå vidare med sina ändringar i kundens och resenärens bokningsprocess - att lägga på denna extra avgift om 16 Euro på alla bokningar gjorda via GDS-systemen.

I september 2015, implementerade Lufthansa en distributionsavgift för bokningar via GDS-systemen. En avgift som läggs på direkt vid själva bokningstillfället.
 
Den 4 november meddelade Lufthansagruppen (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa och SWISS) vidare sina planer på att skapa direktanslutna bokningslösningar och erbjudanden utanför GDS:en – en så kallad ”Direct Connect Strategi”.

Trots att CWT, och många andra i branschen, lyft sina farhågor direkt till Lufthansa så har Lufthansa valt att gå vidare med sina ändringar i kundens och resenärens bokningsprocess och att  debitera en extra avgift om 16 Euro på alla bokningar gjorda via GDS-systemen.

Enligt CWT så är en av deras huvuduppgifter som TMC (Travel Management Company)/resebyrå att säkerställa att kunden har tillgång till ett fullständigt och konkurrenskraftigt reseutbud. CWT anser därför att det finns en del svårigheter med Lufthansas ”Direct Connect Strategi”. De är följande:

  • Resealternativen blir tillgängliga på olika plattformar vilket skapar problematisk och manuell sökning och bokning.
  • Jämförelsemöjligheten försämras vilket betyder minskad synlighet för konkurrenskraftiga priser.
  • Möjligheten för TMC/resebyrån att kommunicera direkt med resenären försämras. Så gör även möjligheten att hjälpa resenären med eventuella ändringar under resans gång eller vid nödsituationer.
  • Tillgång till data för rapportering försämras och så gör även möjligheten att spåra resenärer vid en eventuell nödsituation.
  • Det medför en extra kostnad för företaget. Även om inte den extra distributionsavgiften, på 16 Euro, utfaller så kommer det att tillkomma extra arbete och kostnad för att säkerställa att de bokningar som görs direkt hos Lufthansa faktiskt syns och hanteras inom företagets totala reseprogram.

CWT anser att det inte existerar någon hållbar lösning för att undvika distributionsavgiften och samtidigt bibehålla befintliga tjänster och befintlig service gentemot kunden. Det kommer alltid innebära en extra kostnad för att säkerställa detta via andra kanaler och processer. Av den anledningen anser CWT, även fortsättningsvis, att GDS:er erbjuder den mest effektiva, kompletta och kostnadseffektiva distributionslösningen som för närvarande finns tillgänglig i affärsresebranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Wilson, Vice President, Nordic Zone, Carlson Wagonlit Travel

Tel: 070- 529 58 79 
E-post: jwilson@carlsonwagonlit.se

Om Carlson Wagonlit Travel
CWT är världsledande inom business travel management och meetings och events med representation i fler än 150 länder. Kärnverksamheten är att hjälpa företag och organisationer av alla storlekar att få mest möjliga värde ut av sina affärsresor och möten. CWT har 20 000 anställda världen över. I Sverige är vi ca 200 anställda fördelade på fem kontor. För mer information besök: www.carlsonwagonlit.se Följ oss gärna på Twitter@CWT_Sweden och på Facebook

Taggar:

Om oss

CWT är världsledande inom business travel management och meetings och events med representation i fler än 150 länder. Kärnverksamheten är att hjälpa företag och organisationer av alla storlekar att få mest möjliga värde ut av sina affärsresor och möten. CWT har 20 000 anställda världen över. I Sverige är vi ca 250 anställda fördelade på sex kontor. För mer information besök: www.carlsonwagonlit.se Följ oss gärna på Twitter@CWT_Sweden.

Media

Media