Trendskifte bland fondsparare?

Från 30 miljoner till 3 miljarder på 3 år. Så har det förvaltade kapitalet utvecklats i Carnegie Corporate Bond, en fond som investerar i företagsobligationer. ”Intresset är rekordstort. Företagsobligationer som sparform är här för att stanna”, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

Marknaden för företagsobligationer växer kraftigt. Orsaken är finanskrisen, som har tvingat bankerna att bli mer restriktiva med sin utlåning och dessutom gjort aktiemarknaden mindre lockande som finansieringskälla.

     För att finansiera sin löpande verksamhet vänder sig företag i stället till obligationsmarknaden. Det är bra för oss fondsparare, som därmed kan låna ut våra pengar till välskötta nordiska företag och få bra ränta som tack, säger Peter Werleus, förvaltare av Carnegie Corporate Bond.

Sedan start har Carnegie Corporate Bond ökat i värde med 23,3 procent, med en risknivå som ligger mellan ett aktiesparande och ett traditionellt räntesparande. Under första kvartalet i år var nettoinflödet till Carnegie Corporate Bond drygt 850 miljoner kronor, vilket innebär att den förvaltade volymen nu överstiger 3 miljarder kronor.

     Intresset är rekordstort. Företagsobligationer som sparform är här för att stanna, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström och fortsätter:

     Sverige är sedan länge ett land av aktiesparare, men den bilden håller sakta men säkert på att förändras. De senaste årens skakiga börs har fört med sig mer realistiska förväntningar på risk i förhållande avkastning, och då framstår företagsobligationer som riktigt attraktiva. Företagsobligationer kräver i regel stora belopp för att investera i, men genom fonder blir de tillgängliga också för vanliga sparare.

För mer information, kontakta:

Peter Werleus, förvaltare Carnegie Corporate Bond

peter.werleus@carnegie.se

0734-179 342

Hans Hedström, vd Carnegie Fonder

hans.hedstrom@carnegie.se

0734-179 370

Carnegie Fonder specialiserar sig på svenska aktier, nordiska räntepapper och utvalda tillväxtmarknader. Våra fonder investerar i ett begränsat antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på - en investeringsfilosofi vi kallar för fokuserad värdeförvaltning och som vi har hållit fast vid sedan starten 1988.

Dokument & länkar