Carnegie ber om att få frånträda uppdragen åt svenska regeringen

Carnegie har under tisdagskvällen informerat finansmarknadsminister Mats Odell och ägarenheten om att Carnegie önskar frånträda uppdragen med att biträda staten i försäljningsprocesserna för OMX och SBAB.

- För att underlätta för vår kund, den svenska regeringen, som är föremål för politisk kritik för försäljningsprocesserna, har vi bett att få frånträda våra uppdrag under ordnade former. Därmed skapas bättre förutsättningar för arbetsro kring försäljningsprocesserna och Carnegie behöver heller inte stå i centrum för en uppmärksamhet som varken gynnar regeringen, Carnegie eller andra kunder. Genom vårt arbete finns en god grund lagd för att slutföra försäljningsprocesserna på ett framgångsrikt sätt, säger Carnegies tf VD Anders Onarheim, i en kommentar.

- Detta är utomordentligt tråkigt för de medarbetare som ägnat oerhört mycket tid åt dessa uppdrag och utfört uppdragen med högsta kvalitet.

De ekonomiska effekterna för Carnegie av ett sådant frånträdande är begränsat.


För ytterligare information:
Andreas Koch, informationschef, tel 08-676 88 00

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar