Carnegie och Max Matthiessen flyttar till nya lokaler

Carnegie och Max Matthiessen flyttar tillsammans till nya kontorslokaler i hörnet av Regeringsgatan och Lästmakargatan i centrala Stockholm. Inflyttningen beräknas ske i september 2009.

”Vi får helt nya, effektivare kontorslokaler som är anpassade efter en modern investmentbanks verksamhet. Vi behöver mer flexibla och ändamålsenliga lokaler där vi kan samla alla medarbetare och har nu hittat en lösning där våra önskemål tillgodosetts”, säger Carnegies vd Stig Vilhelmson.

”Det är bra att Carnegie och Max Matthiessen kommer under samma tak samtidigt som vi får moderna kontorslokaler som är attraktiva för oss och våra kunder”, säger Christoffer Folkebo vd Max Matthiessen.

Fastighetsbolaget Fabege bygger om tre fastigheter i kvarteret. Carnegies och Max Matthiessens lokaler planeras ligga i de två fastigheterna närmast Regeringsgatan. Lokalerna får en öppen och modern planlösning som kan anpassas efter verksamhetens framtida behov.

Projektet startar under hösten 2007 och inflyttningen beräknas ske i september 2009.

För Carnegie Sverige innebär flytten att kostnaderna för kontorslokaler minskar med omkring 30 miljoner kronor per år.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stig Vilhelmson, VD och koncernchef, 08-676 86 01
Christoffer Folkebo, VD Max Matthiessen, +46 8 613 02 07

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar