Carnegie rekryterar från det politiska toppskiktet

Carnegie rekryterar Henrik von Sydow, jurist och ordförande i riksdagens skatteutskott, till en roll som jurist på Carnegie Privatbank – en strategisk förstärkning som ger bankens kunder tillgång till unik kunskap om de skeenden och sammanhang som formar nya skattesituationer.

Henrik von Sydow är moderat riksdagsledamot sedan tolv år tillbaka och har de senaste fyra åren haft ordförandeskapet i riksdagens skatteutskott. Från 1 januari 2015 blir dessa erfarenheter, insikter och nätverk en del av kunskapsbanken Carnegie, när Henrik von Sydow tillträder sin tjänst.

– Jag har i fyra år deltagit i en permanent dialog med regeringen, parlamentariker, myndigheter, EU-kommissionen och OECD samt följt domstolarnas rättsutveckling. Det ger unik insikt om dynamiken i de processer som skapar morgondagens skattesituationer. Jag ser fram emot att vara med och utveckla Carnegies erbjudande inom skatt och juridik, säger Henrik von Sydow.

Skatt och juridik blir allt mer strategiska frågeställningar för såväl företags finansiella planering som vid privat förmögenhetsförvaltning. Insikter i processer för hur lagstiftning formas, inte minst kring skattepolitik, blir därför en stor fördel för att kunna leverera relevant och långsiktig rådgivning i en föränderlig värld.

Banker och andra finansiella aktörer står inför en rad olika utmaningar sedan ett antal år tillbaka, i takt med globaliseringen och ökade regleringar. För att undvika att hamna i baksätet i denna förändringsprocess breddar vi vår komptens. Henrik von Sydows unika kunskaper om skatt, juridik och omvärldsanalys blir en tillgång för hela Carnegie, säger Karin Söderqvist Lindoff, chef för Carnegie Privatbank.

För mer information, kontakta:

Henrik von Sydow                            

Telefon: 0702-15 67 01

Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se       

Telefon: 0734-17 91 01

EN FINANSIELL KUNSKAPSBANK.
Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning.

Antalet medarbetare uppgår till cirka 650, fördelat på kontor i sju länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar