Carnegie utnämnt till bästa investmentbank i Sverige och Danmark

Carnegie har av det internationella affärsmagasinet Euromoney utnämnts till bästa investmentbank i Sverige och Danmark 2013. Utnämningarna skedde den 11 juli 2013 vid Euromoneys årliga gala ”Awards for Excellence”. Priset är en samlad bedömning av ett antal kompetenser såsom genomförda rådgivningsuppdrag i form av fusioner och förvärv (M&A), aktiemarknadstransaktioner (ECM) samt företagsobligationer (DCM).      

Euromoney motiverar priset i Sverige enligt följande:

– Carnegies DCM-verksamhet utvecklas mycket väl samtidigt som Carnegie sedan lång tid har en väletablerad och slagkraftig verksamhet inom M&A och ECM. Under det senaste året har Carnegie varit rådgivare till ett stort antal högprofilerade och komplexa aktiemarknads- och M&A transaktioner, vilket gör att Euromoney utser Carnegie som den bästa investmentbanken i Sverige.

Euromoney motiverar priset i Danmark enligt följande:

– Den nordiska investmentbanken Carnegie stärkte sin danska corpore finance verksamhet 2011, vilket har belönat sig genom med ett stort antal högprofilerade transaktioner inom M&A och ECM under undersökningsperioden. Totalt var Carnegie i Danmark rådgivare i M&A och ECM transaktioner till ett marknadsvärde av 5,3 miljarder USD under det senaste året.

Björn Jansson, chef för Carnegies investment bank verksamhet, kommenterar utmärkelserna:

– Vi är stolta över denna utmärkelse som mäter bredden inom investment banking. Vår ambition är att kunderna ska uppfatta Carnegie som den främsta finansiella rådgivaren i Norden oavsett det gäller kapitalanskaffningar, strategisk företagsrådgivning, aktieanalys eller aktiehandel och priserna från Euromoney är ett tecken att vi är på rätt väg. Det handlar om ett lagarbete där vi har fått ihop de olika delarna till en välfungerande helhet, allt för att vägleda våra kunder till bättre affärer.


För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, kommunikationschef, telefon: 073-417 86 39, e-post: andreas.koch@carnegie.se

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 700, fördelat på kontor i sju länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar