Förändringar i Carnegies ledningsgrupp

Anders Onarheim, chef för affärsområdet Securities/Investment Banking och chef för Carnegie ASA i Norge, har bett att få frånträda befattningen som affärsområdeschef och medlem av Carnegies ledningsgrupp. Syftet är att kunna fokusera på arbetet med Carnegies norska verksamhet. VD Mikael Ericson kommer tillfälligt att ta över ansvaret för affärsgruppen Securities/Investment Banking.

Anders Onarheim kommenterar sitt beslut:

-Vi är inne i ett tufft marknadsläge som präglas av osäkerhet och där våra kunder har stort behov av rådgivning. Jag har bett att få frånträda rollen som affärsområdeschef för att med full kraft kunna arbeta mer aktivt med våra viktigaste kunder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar