Information om överklagande av Finansinspektionens beslut rörande Carnegie Investment Bank AB

Den 28 september 2007 offentliggjordes Finansinspektionen beslut (dnr 07-6125) efter granskning av Carnegie Investment Bank AB (Carnegie). Delar av beslutet kan överklagas till länsrätten. Tidsfristen för ett överklagande löper ut idag den 19 oktober.

Arbetet med ett fullständigt överklagande är omfattande och tidskrävande. Carnegies styrelse arbetar med denna fråga. Därför har Carnegies styrelse idag lämnat in ett formellt överklagande till länsrätten, och samtidigt begärt anstånd med att inkomma med det fullständiga överklagandet till den 19 november 2007.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar