Ny strategi: Friskare Europa bra för risktillgångar

Europa och Kina har goda chanser att komma med positiva överraskningar i år. Skälet är att förväntningarna på tillväxten är så låga. Avkastningen på svenska aktier bedöms bli mellan 12 och 15 procent i årstakt de kommande 12–18 månaderna.

Utifrån makroekonomisk analys har det på senare år varit svårt att dra slutsatser om riktningen för tillgångsslag och marknader – det har varit viktigare att analysera olika ingrepp av centralbanker och politiker.

Det lär förändras framöver. De rådande låga förväntningarna på den globala ekonomiska tillväxten skapar en överraskningspotential, som är positiv för risktillgångar. Det är huvudtemat för Carnegie Privatbanks kvartalsvisa investeringsrapport.

– Vi bedömer fortsatt att avkastningen på svenska aktier kommer att vara 12–15 procent i årstakt de kommande 12–18 månaderna, det vill säga över sin långsiktiga trend, säger Daniel Ljungström, Chief Investment Officer på Carnegie Privatbank.

Under 2013 kommer marknadens fokus att förflyttas från skuldproblemen och i stället inriktas mot ekonomisk tillväxt. Framför allt tre områden har tyngt sentimentet: eurokrisen, Kinas ekonomiska framtidsutsikter och USA:s budgetsituation. Men från dessa områden kan vi därför få positiva tillväxtöverraskningar 2013.

Förväntningarna på Kina är för låga och vi bedömer att ekonomin redan har bottnat. I Europa ser vi en tydlig stabilisering i indikatorerna, vilket är tillräckligt för att Europa ska kunna överraska och visa en svagt positiv tillväxt i år.

– När det gäller global allokering rekommenderar vi en minskning av amerikanska aktier till fördel för europeiska. Vi tror dock inte på en linjär positiv utveckling – även framåt blir det betydande rörelser, vilket bör gynna en aktiv förvaltning, säger Daniel Ljungström.

Carnegie Privatbanks Portfölj och allokeringsstrategi ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för de viktiga tillgångsslagen i en global blandportfölj, samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera.

För mer information, kontakta gärna:

Daniel Ljungström, Chief Investment Officer, Carnegie Privatbank

E-post: danlju@carnegie.se                   

Telefon: 0734-17 92 43

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning och private banking. Antalet medarbetare uppgår till cirka 700 fördelat på kontor i sju länder. Läs mer om Carnegie på www.carnegie.se

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.