Placering av aktier i Byggmax Group AB

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en placering av cirka 10% av aktierna (cirka 6 miljoner aktier) i Byggmax Group AB ("Byggmax") genom en s.k. accelererad bookbuilding-process (”placeringen”). Aktierna ägs av Altor 2003 Fund ("Altor") genom bolaget Altor 2003 Sarl och Byggmax styrelseordförande Fredrik Cappelen (upp till 200 000 aktier).

Altors nuvarande ägande uppgår till 21 720 908 aktier i Byggmax, motsvarande 35,8% av aktierna och rösterna. Fredrik Cappelens nuvarande ägande uppgår till 606 759 aktier.

Altor och Fredrik Cappelen har förbundit sig att efter den potentiella placeringen inte avyttra några ytterligare aktier i Byggmax inom 3 respektive 6 månader.

Stockholm den 19 november 2013

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar