CasinoWilds Holding AB (publ) skjuter på den planerade börsnoteringen

Styrelsen i CasinoWilds Holding AB (publ) (”CasinoWilds”) har beslutat att skjuta på bolagets planerade notering. Klimatet för att notera mindre bolag har under våren 2017 försämrats och styrelsen bedömer att förutsättningarna för att notera CasinoWilds kommer att vara bättre under hösten 2017/våren 2018.

Bolaget kommer då också att bättre kunna förbereda sig för en notering genom att förstärka sin bemanning och genomföra ytterligare förbättringar på sin tekniska plattform bl.a. genom att utöka erbjudandet med ytterligare ett antal spelintegrationer. ”Genom detta får vi ett av marknadens bästa erbjudande. Vi arbetar också hårt med att optimera våra kampanjer och vi har haft bra tillväxt under andra kvartalet” säger John Ryott, verkställande direktör, CasinoWilds Holding AB (publ). Han fortsätter ” Jag ser klart positivt på framtiden och bolagets fortsatta utveckling”.  

Prenumerera

Dokument & länkar