Cassandra Oil; transport till Spanien inledd

Cassandra Oil har i dag lastat sin andra processanläggning av modell CASO 600 för transport till samarbetspartnern VSM:s site i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien. Processanläggningen, som transporteras med tre lastbilar, beräknas anlända till VSM:s site i början på nästa vecka. Därefter inleds omgående arbetet med urlastning, montering och testkörningar av processanläggningen. Denna processanläggning är en vidareutveckling av den processanläggning som finns i Irak, bland annat är anläggningen försedd med en ny kondenseringsenhet med väsentligt större kapacitet än den första anläggningen.

Bilder från lastningen kommer att laddas upp på Cassandra Oils hemsida under fliken ”Nyhetsflöde”.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar