Cassandra Oil senarelägger årsstämman

Cassandra Oil AB:s årsstämma, som sammankallats till den 17 maj 2013, senareläggs till måndagen den 10 juni 2013. Orsaken är att ytterligare tid behövs för att färdigställa årsredovisningen. Ny kallelse kommer att offentliggöras under nästa vecka.

Årsredovisningen kommer därmed att hållas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida senast måndagen den 20 maj 2013. 

Cassandra Oil AB:s delårsrapport för det första kvartalet 2013 påverkas inte och kommer att offentliggöras den 17 maj 2013. 

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 6 200.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar