Pressmeddelande 2018-06-15

Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 200 000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 600 000 kr.  Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget.

Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar