Catella huvudsamordnare vid kapitalanskaffning och sekundärnotering av Baltic Horizon

Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon, som noterades på Nasdaq Tallinn Fund List i juli 2016, planerar att genomföra ytterligare en kapitalanskaffning samt en sekundärnotering på Nasdaq Stockholm. Baltic Horizon blir därmed den första börshandlade alternativa investeringsfonden på Nasdaq Stockholm. Totalt planerar fonden att, i samband med sekundär-noteringen, genomföra en kapitalanskaffning på upp till 80 miljoner euro. 

Baltic Horizon Fund är en evig fastighetsfond inriktad på centralt belägna kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna. Fonden investerar i fastigheter med långa hyreskontrakt med i många fall nordiska bolag som hyresgäster. Baltic Horizon noterades på Nasdaq Tallinn den 6 juli 2016, med ett eget kapital om 29,7 miljoner euro och förvaltas av Northern Horizon Capital AS.

”Det är glädjande att Baltic Horizon åter anlitar Catella när de nu i linje med sin strategi genomför den planerade kapitalanskaffningen och sekundärnoteringen på Nasdaq Stockholm efter den framgångsrika etableringen av fonden i somras.” säger Andrew Smith, uppdragsansvarig på Catella London. ”Genom sekundärnoteringen på Nasdaq Stockholm erbjuds investerare både högkvalitativ baltisk fastighetsexponering och likviditet genom sekundärhandel över Stockholmsbörsen”, säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catellas Corporate Finance.

I samband med kapitalanskaffningen kommer även denna gång Catella Bank att spela en central roll.

”Intresset var stort för emissionen i somras, där Catella Bank genomförde en fokuserad process när vi under knappt två veckor i juni erbjöd våra kunder att investera i Baltic Horizon och vi ser fortsatt stort intresse för fastigheter med god riskjusterad avkastning i Baltikum”, säger Dennis Nygren, Head of Wealth Management på Catella Bank.

Sedan ett par år tillbaka finns det ett EU-gemensamt regelverk för alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet), som innebär att fonder i ett EES-land kan marknadsföras i ett annat EES-land.

”Sekundärnoteringen av Baltic Horizon ger möjlighet för svenska investerare och småsparare att kombinera en tydlig investeringsstrategi, hög transparens och skatteeffektivitet med den goda likviditet vi har på den svenska aktiemarknaden. Vi tror att detta är början på en ny trend där vi får se fler noteringar av börshandlade fastighetsfonder, både från Sverige och från övriga Norden och Baltikum”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

För vidare information, se pressmeddelande från Northern Horizon och från OMX Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Martin Malhotra 
Projektledare
08-463 34 05 
martin.malhotra@catella.se

Arvid Lindqvist
Analyschef
08-463 33 04
arvid.lindqvist@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se.

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar