CREDI visar på fortsatt förbättrad kreditmarknad

I aprilupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,3 till 50,5, vilket är det andra kvartalet i följd där huvudindex når över 50,0.

”Årets första CREDI-enkät indikerar en fortsatt förbättrad kreditmarknad, där CREDIs huvudindex ökar från 50,3 till 50,5. Det här är det andra kvartalet i följd där CREDI-enkäten visar på en förbättring, vilket inte har hänt sedan hösten 2015. Sänkta kreditmarginaler och en ökad tillgång till skuldfinansiering är viktiga anledningar till det förbättrade kreditklimatet”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

”Vi ser ett stort intresse för kontorsfastigheter i centrala lägen i storstäderna, framför allt i Stockholm, medan det blir allt svårare att sälja fastigheter i sekundära lägen. Framöver förväntar vi oss ett växande gap i direktavkastningskraven mellan fastigheter i A-, B- och C-lägen”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Vidare ser vi ett fortsatt stort intresse för obligationer bland fastighetsbolagen. Under året 2017 ökade volymen utestående obligationer hos fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista med 80 procent, från 51 miljarder kronor till 91 miljarder kronor. I våras såg vi dock även den första nyemissionen av fastighetsrelaterade preferensaktier på Stockholmsbörsens huvudlista sedan maj 2016. Det var NP3 som emitterade preferensaktier till ett värde om cirka 288 miljoner kronor”, avslutar Martin Malhotra.

Den tjugoandra upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. I CREDI ingår även en analys av preferensaktier och en överblick av fastighetsmarknaden.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Malhotra Arvid Lindqvist
Projektledare Analyschef
08-463 34 05 08-463 33 04
martin.malhotra@catella.se arvid.lindqvist@catella.se

   
Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 13 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar