Sex nya medarbetare till Catellas svenska Corporate Finance

Catella förstärker den svenska fastighetsrådgivningen med sex nya analytiker till kontoren i Stockholm och Göteborg för att möta en ökad efterfrågan av både transaktionsrådgivning och kapitalmarknadsrelaterad rådgivning. 

”Den underliggande marknaden för fastighetstransaktioner är fortsatt stark. Även om konjunkturen försvagas kommer fastigheter i relation till andra tillgångsslag vara mycket attraktiva. En investering i fastigheter kombinerar möjligheten till attraktiv avkastning med ett inflationsskydd”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Vi ser många initiativ relaterade till kapitalmarknaden och intresset från internationella investerare är fortsatt stort både i Sverige och runt om i Norden. Flera institutioner önskar dessutom öka sin fastighetsexponering. För att möta en ökad efterfrågan av både transaktionsrådgivning och kapitalmarknadsrelaterad rådgivning förstärker vi vårt Corporate Finance-team med ett antal nya medarbetare i affärsdrivande roller. I och med dessa rekryteringar består vårt svenska team av närmare 40 personer”, säger Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance-verksamhet.

Till Stockholmskontoret har Elin Ericson, nyexaminerad fastighetsekonom, Max Doherty som närmast kommer från Swedbank och Dan Taranets från Capman anställts. Gustaf Knall har internrekryterats till Corporate Finance-teamet. I november välkomnar Catella även Sophia Ångström från Credit Agricole till Stockholmsteamet.

Till teamet i Göteborg har Marcus Lotzman, nyutexaminerad civilekonom anställts.

Inom Corporate Finance erbjuder Catella transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv till nationella och internationella investerare i Europa, med inriktning mot komplexa transaktioner. Catella erbjuder också marknadsanalys och strategisk rådgivning samt rådgivning avseende finansiering till företag inom fastighetssektorn.

För mer information, vänligen kontakta: 
Robert Fonovich
Chef för Corporate Finance Sverige
08-463 32 69
robert.fonovich@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar