Catella vinnare i kategorin bästa Long/Short Credit fund

Under UCITS Hedge Awards 2014 utsåg The Hedgefund Journal de bästa Hedgefonderna inom olika kategorier. Bland annat korades den bästa Long/Short Credit Fund, för vilken Catella Nordic Corporate Bond Flex tog hem vinsten.

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med nordiskt fokus. Genom fondens flexibla mandat erbjuds investerare tillgång till en väl diversifierad portfölj av företagsobligationer. Fonden arbetar även aktivt med kapitalbevarande strategier för att skydda andelsvärdet mot ränte- och kreditrisk.

Avkastning 2013: 7,79%
Standardavvikelse 2013, dagligt beräknad: 0,77%
Riskjusterad avkastning 2013, dagligt beräknad: 8,97%

Catella Fonder erbjuder ett brett fondsortiment såsom hedge- ränte- och aktiefonder med huvudfokus på Norden. Vi har cirka 25 miljarder i förvaltat kapital. Catella Fonder har kontor i Stockholm och är en del av Catellakoncernen. Läs mer på catellafonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Alla siffror är inklusive utdelning och ingen hänsyn är tagen till inflation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Andersson
Vd, Catella Fondförvaltning AB
08-614 25 00
mats.andersson@catella.se

Presskontakt:
Sofia Wiklund
Kommunikationsansvarig, Catella Fondförvaltning AB
08-614 25 67, 072-565 25 67
sofia.wiklund@catella.se

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar