Catella rådgivare och kapitalresningspartner vid framgångsrik emission i Baltic Horizon

Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon har publicerat resultatet av en kapitalresning under november månad. Majoriteten av emissionen om cirka 17,0 miljoner euro har rests av Catella. Baltic Horizons fondandelar handlas på Nasdaq i Stockholm och Tallinn.

Catella har agerat finansiell rådgivare och kapitalresningspartner i den publika emission som Baltic Horizon Funds förvaltare Northern Horizon Capital genomfört under november månad.

”Det har varit ett arbete där Catella Bank genomfört kapitalanskaffningen genom dedikerade team i Sverige och Luxemburg. Det starka grundarbetet vi gjort i tidigare emissioner banade väg för en framgångsrik kapitalanskaffning med många nya investerare”, säger Dennis Nygren, Head of Wealth Management på Catella.

Baltic Horizon Fund är en evig fastighetsfond inriktad på centralt benägna kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna.

”Vi har sett hur intresset för Baltic Horizon nu har väckts hos alltfler institutionella investerare. I emissionen såg vi även ett fortsatt intresse från fastighetsinvesterare som ser den attraktiva prissättningen på kommersiella fastigheter i huvudstäderna i Baltikum”, säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella.

Investeringsfonden skapades 2016. Sedan starten har Catella sammanlagt rest över 60 MEUR och tillfört mer än 4 000 investerare till Baltic Horizon Fund.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Dennis Nygren
Catella Bank S.A.
+352 27 75 11 01
dennis.nygren@catella.lu

Martin Malhotra
Projektledare
070-311 34 05
martin.malhotra@catella.se

 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 13 länder i Europa. Försäljningen inom koncernen uppgår till cirka 2 miljarder euro och det förvaltade kapitalet till cirka17 miljarder euro. Catella är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Läs mer på catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se.

Prenumerera

Dokument & länkar