Catella-fond bästa europeiska Long Short-fond 2011

The Investors Choice European Hedge Fund Awards 2012 delade i går ut priser till fonder i Europa som presterat utmärkta resultat. Catella Nordic Long Short Equity vann förstapris i klassen ”Long Short Equity Fund of the Year” och utnämndes dessutom till bästa nykomling ”Best newcomer”.

Under 2011, med kraftigt fallande kurser på aktiemarknaden, skapade förvaltarna av fonden Catella Nordic Long Short Equity en positiv avkastning på hela 8,74 procent.

”Vår strategi är att inte bara fokusera på uppsidan i aktiemarknaden, utan att också lägga stort fokus på att tjäna pengar på fallande tillgångsvärden. En av de största utmaningarna förra året var att under hösten svänga runt portföljen för att anpassa den till den då kraftigt stigande marknaden.” säger Sven Thorén och Jonas Wikström, ansvariga fondförvaltare för Catella Nordic Long Short Equity.

Catella Nordic Long Short Equity strävar efter att konsekvent leverera en positiv avkastning där utbytet mellan avkastning och risk, den riskjusterade avkastningen, skall var konkurrenskraftig. Målet är att förvalta en nordisk aktieportfölj bestående av långa och korta positioner som ger andelsägare en positiv avkastning i både upp- och nedgående marknad.

Catella Fonder är en nordisk fondförvaltare med cirka 14 miljarder i förvaltat kapital. Förvaltningen med erfarna medarbetare fokuserar på små- och medelstora bolag i Norden samt ränteförvaltning med spetskompetens inom företagsobligationer. Catella Fonder har kontor i Stockholm och Malmö och är en del av Catella-koncernen. Läs mer på www.catellafonder.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Andersson

Verkställande direktör, Catella Fonder
08-614 25 00

Presskontakt:
Ylva Klingvall
Informationsansvarig, Catella Fonder
08-614 25 00, 070-831 08 65

Catella är en europeisk finanskoncern verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Om oss

Catella Fonder är en nordisk aktiv fondförvaltare med cirka 13 miljarder i förvaltat kapital. Förvaltningens fokus är små och medelstora bolag i Norden med erfarna medarbetare med spetskompetens. Catella Fonder finns i Stockholm och Malmö. Läs mer om Catella Fonder på www.catellafonder.se. Catella Fonder är en del av den europeiska finanskoncernen Catella, verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist-kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Dokument & länkar