Catella Fonder ansöker om tre nya fonder

Catella Fonder har idag lämnat in ansökan till Finansinspektionen om tre nya fonder för ICA Bankens räkning. Planerad start för de nya fonderna är under hösten 2012.

”ICA Bankens satsning med Catella skapar en ny intressant aktör på den svenska fondmarknaden. Vi är mycket glada för detta samarbete.” säger Mats Andersson, VD Catella Fonder.

Fakta om de nya fonderna:

-       De tre fonderna som startas är ICA Banken Varlig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Modig.
-       Fonderna kommer att investera i aktieindexfonder med låga förvaltningsavgifter och ränterelaterade fonder och värdepapper.
-       Ansvarig förvaltare är Ola Mårtensson, Catella Fonder.

Ytterligare information lämnas när Finansinspektionen givit sitt godkännande.

Catella Fonder är en nordisk fondförvaltare med cirka 14 miljarder i förvaltat kapital. Förvaltningen fokuserar på små- och medelstora bolag i Norden samt ränteförvaltning med erfarna medarbetare med spetskompetens. Catella Fonder har kontor i Stockholm och Malmö och är en del av Catella-koncernen. Läs mer på www.catellafonder.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Andersson
Verkställande direktör, Catella Fonder                          
08-614 25 00  

Presskontakt:
Ylva Klingvall
Informationsansvarig, Catella Fonder
08-614 25 00, 070-831 08 65

Catella är en europeisk finanskoncern verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella Fonder är en nordisk aktiv fondförvaltare med cirka 13 miljarder i förvaltat kapital. Förvaltningens fokus är små och medelstora bolag i Norden med erfarna medarbetare med spetskompetens. Catella Fonder finns i Stockholm och Malmö. Läs mer om Catella Fonder på www.catellafonder.se. Catella Fonder är en del av den europeiska finanskoncernen Catella, verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist-kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Dokument & länkar