Aktieförvärv i IPM genomfört

Catella meddelade den 27 november 2017 att bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare i IPM Informed Portfolio Management B.V. (”IPM B.V.”) för att säkerställa fortsatt kontroll över dess dotterbolag IPM Informed Portfolio Management AB (”IPM AB”) Förvärvet var beroende av vissa villkor som nu har uppfyllts och transaktionen är genomförd.

Catellas förvärv av aktier i IPM B.V. var beroende av bl a godkännande från tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) samt från bolagsstämma i Catella AB. Dessa villkor har nu uppfyllts. Catella har därmed, genom det budförfarande som beskrevs närmare i pressmeddelandet den 27 november 2017, förvärvat ca 13 procent av aktierna i IPM B.V. Affären baseras på ett bolagsvärde i IPM AB på ca två miljarder kronor och köpeskillingen uppgick till 198,5 miljoner kronor. Tilläggsköpeskilling kommer att utgå med motsvarande 50 procent av de överlåtna aktiernas andel i IPM AB:s nettovinst för räkenskapsåret 2017. Catellas indirekta och direkta ägande i IPM AB uppgår efter transaktionen till 60,6 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Erik Kjellgren
Chef för Equity, Hedge and Fixed Income Funds
08 -614 25 12, 070-314 40 35
erik.kjellgren@catella.se

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar