Catella AB - Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012 

 • Nettoomsättning 281 mkr (365)
 • Resultat före skatt 19 mkr (35)
 • Resultat efter skatt 14 mkr (65)
 • Resultat per aktie 0,17 kr (0,79)

Helåret 2012

 • Nettoomsättning 971 mkr (1 045)
 • Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster 30 mkr (-15).
  Jämförelsestörande poster om -34 mkr (0), avser integrationen av Catella Bank
 • Resultat före skatt -4 mkr (-15)
 • Resultat efter skatt -13 mkr (21)
 • Resultat per aktie -0,17 kr (0,25)

Corporate Finance

 • Fjärde kvartalet: nettoomsättning 146 mkr (219) och resultat före skatt 36 mkr (53)
 • Helåret 2012: nettoomsättning 412 mkr (488) och resultat före skatt 37 mkr (42) 
 • Lägre intäkter inom fastighetsrådgivningen kompenseras delvis av ökade intäkter inom finansieringsrådgivningen och konsumentsektorn
 • Catella genomförde många stora transaktioner under 2012 och behåller sin starka marknadsposition

Kapitalförvaltning

 • Fjärde kvartalet: nettoomsättning 139 mkr (149) och resultat före skatt -2 mkr (-10) 
 • Helåret 2012: nettoomsättning 565 mkr (561) och resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster 20 mkr (-7)
 • Ökat nettoinflöde i förvaltningsvolymer både under fjärde kvartalet och helåret
 • Omfattande arbete med att etablera Catella Bank

”Trots det tuffa marknadsläget för finansiell rådgivning i Europa genomförde vi ett antal stora fastighetstransaktioner under 2012 och vi behåller vår starka position. Förvaltningsvolymerna inom vår kapitalförvaltning ökade under 2012 samtidig som vi påbörjade ett omfattande arbete med att etablera och integrera Catella Bank med vår övriga kapitalförvaltning. Målet för 2013 är att stärka vår närvaro på de större europeiska marknaderna inom Corporate Finance och bygga ett konkurrensmässigt erbjudande inom Kapitalförvaltningen”, kommenterar Johan Ericsson, VD och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 22 februari 2013 kl. 07.00 (CET). 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson
VD och koncernchef, Catella
08-463 33 10

Presskontakt:
Ann Charlotte

Kommunikationschef, Catella AB 
08-463 32 55

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.  

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Snabbfakta

Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda.
Twittra det här

Citat

Målet för 2013 är att stärka vår närvaro på de större europeiska marknaderna inom Corporate Finance och bygga ett konkurrensmässigt erbjudande inom Kapitalförvaltningen.
Johan Ericsson, VD och koncernchef på Catella.