Catella AB – Delårsrapport tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013

 • Nettoomsättning 259 mkr (231)
 • Resultat före skatt 16 mkr (-29). Föregående års resultat inkluderar jämförelsestörande poster om -34 mkr
 • Resultat efter skatt 10  mkr (-31)
 • Resultat per aktie 0,12 kr (-0,38)
   

Niomånadersperioden 2013

 • Nettoomsättning 689 mkr (689)
 • Resultat före skatt -8 mkr (-23)
 • Resultat efter skatt -18 mkr (-28)
 • Resultat per aktie -0,22 kr (-0,35)
 • Eget kapital 906 mkr (891)
 • Eget kapital per aktie 11,09 kr (10,91)
   

Corporate Finance

 • Tredje kvartalet: nettoomsättning 112 mkr (100) och resultat före skatt 22 mkr (8).
 • Förbättringen beror främst på ökad transaktionsvolym och högre intäkter inom fastighetsrådgivningen
 • Tredje kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer 24,5 mdkr (8,8)
 • Niomånadersperioden: nettoomsättning 252 mkr (266) och resultat före skatt 3 mkr (0)
   

Kapitalförvaltning

 • Tredje kvartalet: nettoomsättning 150 mkr (134) och resultat före skatt -2 mkr (-27). Föregående års resultat inkluderar jämförelsestörande poster om -32 mkr
 • Tredje kvartalet: förvaltningsvolymerna ökade med 2,5 mdkr och uppgick till 46,1 mdkr (41,8) per 30 september 2013. Nettoinflödet uppgick till 1,0 mdkr
 • Niomånadersperioden: nettoomsättning 442 mkr (426) och resultat före skatt 10 mkr (-9)

”För tredje kvartalet redovisar Catella både ökad omsättning och förbättrat resultat jämfört med motsvarande kvartal 2012. Förbättringen beror främst på ett stärkt resultat för fastighetsrådgivningen inom verksamhetsgrenen Corporate Finance respektive fondverksamheten inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning. Samtidigt belastas resultatet, liksom under tidigare kvartal, av betydande kostnader för de satsningar som görs inom bankverksamheten”, kommenterar Johan Ericsson, vd och koncernchef för Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 22 november 2013 kl. 07.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson
VD och koncernchef
08-463 33 10

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.