Catella AB – Delårsrapport tredje kvartalet 2015

Trots turbulensen på marknaden ökade koncernens totala intäkter med 32 procent jämfört med tredje kvartalet 2014, främst drivet av högre aktivitet inom Corporate Finance och resultatbaserade intäkter inom Systematic Funds. Rörelseresultat uppgick till 55 miljoner kronor under tredje kvartalet, vilket är 34 miljoner kronor bättre i jämförelse med föregående år.

Tredje kvartalet

Koncernen
Totala intäkter 455 mkr (345)
Nettoomsättning 455 mkr (343)
Rörelseresultat* 55 mkr (21)
Resultat före skatt 70 mkr (34)
Resultat efter skatt 51 mkr (25), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 37 mkr (21)
Resultat per aktie** 0,45 kr (0,26)
Eget kapital 1 326 mkr (1 116)
Eget kapital per aktie** 15,08 kr (12,74)

Corporate Finance
Totala intäkter 156 mkr (102)
Nettoomsättning 155 mkr (101)
Rörelseresultat* 24 mkr (11)
Fastighetstransaktionsvolym 10,31 mdkr (15,7):

Asset Management and Banking
Totala intäkter 301 mkr (244)
Nettoomsättning 300 mkr (243)
Rörelseresultat* 38 mkr (17)
Förvaltningsvolym 130,8 mdkr (111,9):
- minskning 1,0 mdkr (2,5) under kvartalet
- varav nettoinflöde 1,7 mdkr (2,8) under kvartalet

Niomånadersperioden

Koncernen
Totala intäkter 1 294 mkr (962)
Nettoomsättning 1 287 mkr (953)
Rörelseresultat* 150 mkr (84)
Resultat före skatt 178 mkr (146)
Resultat efter skatt 144 mkr (125), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 120 mkr (121)
Resultat per aktie** 1,47 kr (1,48)

Corporate Finance
Totala intäkter 404 mkr (313)
Nettoomsättning 402 mkr (312)
Rörelseresultat* 35 mkr (26)

Asset Management and Banking
Totala intäkter 900 mkr (652)
Nettoomsättning 894 mkr (644)
Rörelseresultat* 139 mkr (79)

”Trots turbulensen på marknaden ökade koncernens totala intäkter med 32 procent jämfört med tredje kvartalet 2014, främst drivet av högre aktivitet inom Corporate Finance och resultatbaserade intäkter inom Systematic Funds. Rörelseresultat uppgick till 55 miljoner kronor under tredje kvartalet, vilket är 34 miljoner kronor bättre i jämförelse med föregående år”, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 07.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se  

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera