Catella AB (publ) emitterar nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt emitterat ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter.

Catella AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med ett rambelopp om 750 mkr. Obligationslånet har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter. Intresset från nordiska investerare var stort och obligationslånet övertecknades. Totalt har fler än 50 investerare allokerats obligationer i transaktionen.

Emissionslikviden ska användas i syfte att refinansiera den befintliga obligationen (inklusive återköp), tillföra Catella ytterligare likviditet för den löpande verksamheten samt för att fortsätta expansionen och möjliggöra potentiella framtida förvärv. Obligationslånet kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) var finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Marcus Holmstrand
Finanschef
08-463 33 10
marcus.holmstrand@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2016 kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar