Catella AB:s valberedning inför årsstämman 2014

I enlighet med beslut från årsstämman den 22 maj 2013 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 22 maj 2014.

Valberedningen består av följande personer:

  • Petter Stillström, utsedd av Traction AB och ordförande i valberedningen.
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB (publ).
  • Thomas Andersson Borstam, utsedd av TAB Holding AB.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast
den 26 februari 2014 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB (publ)
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Claesson
Styrelseordförande
070-547 16 36

Petter Stillström
Ordförande i valberedningen
070-747 56 61

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar