Catella offentliggör ändrade obligationsvillkor

Catella AB (publ) ("Catella") offentliggör ändring av obligationsvillkoren ("Obligationsvillkoren"), ursprungligen daterade 9 juni 2017, för Catellas icke säkerställda obligationer med ett totalt rambelopp om 750 000 000 kronor och med ISIN SE0009994718. Ändringarna trädde ikraft den 27 juni 2018.

Catella och Intertrust (Sweden) AB ("Agenten") har ingått ett ändringsavtal varigenom "make whole"-bestämmelsen (tidigare inkluderad i klausul 9.3(a) i Obligationsvillkoren) har tagits bort och relevanta följdjusteringar med anledning av borttagandet har gjorts. Detta innebär att Catella har avsagt sig sin rätt att återlösa obligationen innan First Call Date. Catella och Agenten har bedömt att ändringarna inte är till nackdel för obligationsinnehavarnas intressen och har därför i enlighet med klausul 18(a)(i) i Obligationsvillkoren kommit överens om ändringarna.

De ändrade Obligationsvillkoren finns tillgängliga på Catellas hemsida (www.catella.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Marcus Holmstrand
Finanschef
08-463 33 10
marcus.holmstrand@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 14.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar