Catella publicerar årsredovisning 2012

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2012 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort. En tryckt version av ”Catella 2012”, som är en kortare populärversion av årsredovisningen, går att beställa från:

Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm
Tel 08-463 33 10
info@catella.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 07:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Bommelin 
Investor Relations-ansvarig 
08-463 34 26, 076-891 12 40

Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef 
08-463 32 55, 072-510 11 61

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera