Catella publicerar årsredovisning 2014

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2014 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/koncern.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort. En tryckt version av ”Catella 2014”, som är en populärversion av årsredovisningen, går att beställa från:

Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm
Tel 08-463 33 10
info@catella.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 kl 14:30 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef 
08-463 32 55, 072-510 11 61 
anncharlotte.svensson@catella.se

Niklas Bommelin 
Investor Relations-ansvarig
08-463 34 26, 076-891 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera