Catella startar finansieringsrådgivning i Tyskland

Catella breddar den tyska verksamheten med erbjudande inom finansieringsrådgivning. Initiativet är ett led i arbetet att utveckla tjänsteutbudet, med mål att vid sidan av transaktionsrådgivning, som idag erbjuds i alla elva länder, erbjuda finansierings- och värderingstjänster på samliga marknader.

”Vi påbörjade det strategiska arbetet med att harmonisera vårt tjänsteutbud i samtliga länder under 2012. Tyskland är en viktig europeisk marknad, där vi dessutom ser stor tillväxtpotential för Catella. Därför är det naturligt att en av de första satsningarna görs just i Tyskland. Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Simone Schmidt, som har spetskompetens och bred erfarenhet från finansieringsområdet, till att leda den här satsningen,” säger Anders Palmgren, Head of Corporate Finance.

För att starta upp och leda den tyska satsningen på finansieringsrådgivning har Simone Schmidt rekryterats. Hon kommer senast från the Ersten Abwicklungsanstal (EAA), den tyska banken WestLB AG:s fastighetsavvecklingsenhet, och har innan dess arbetat på Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland and Deutsche Bank. Simone har bred erfarenhet av structured finance från flertalet genomförda transaktioner i Tyskland och Europa.

”I dagens marknad är möjligheten att koppla ihop den kommersiella fastighetssektorn med finansiering avgörande för att framgångsrikt kunna driva igenom transaktioner. Hos Catella kommer jag att bidra med min långa erfarenhet inom finansiering och tillsammans med Catellas drivna medarbetare kunna skapa erbjudanden som passar våra kunders behov.” säger Simone Schmidt.

Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i elva europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda. Läs mer på www.catellaproperty.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Palmgren
Head of Corporate Finance
08-463 32 36, 073-940 55 71

Presskontakt:
Viktoria Ejenäs 
Head of Communications, Corporate Finance

08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi påbörjade det strategiska arbetet med att harmonisera vårt tjänsteutbud i samtliga länder under 2012. Tyskland är en viktig europeisk marknad, där vi dessutom ser stor tillväxtpotential för Catella. Därför är det naturligt att en av de första satsningarna görs just i Tyskland.
Anders Palmgren, Head of Corporate Finance