Catellas valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 21 maj 2015 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 30 maj 2016.

Valberedningen består av följande personer:

  • Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB (publ) och ordförande i valberedningen
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB
  • Thomas Andersson Borstam, privat och utsedd av TAB Holding AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast

den 26 februari 2016 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen

Catella AB

Box 5894

102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                    

Johan Claesson
Styrelseordförande                
070-547 16 36

Patrik Tigerschiöld
Ordförande i valberedningen
08-614 00 20

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar