Delårsrapport januari - juni 2004 för Scribona-koncernen

Delårsrapport januari - juni 2004 för Scribona-koncernen - Intäkterna under kvartalet uppgick till 2.729 Mkr (2.689). Intäkterna under halvåret uppgick till 5.932 Mkr (5.810). - Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5 Mkr (-21) och resultatet efter skatt till -12 Mkr (-25). Rörelseresultatet för halvåret blev 36 Mkr (-39). Rörelseresultatet för halvåret inkluderar nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr. Resultatet efter skatt blev 15 Mkr (-45). - Resultat per aktie för halvåret blev 0,29 kr (-0,88). - PC-försäljningen ökade 18% under kvartalet med stabila priser och stigande marginaler. Förändring av produktmixen för servers, tillika med en svag efterfrågan, sänkte marginalerna. - Kassaflödet har under första halvåret förbättrats med 201 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT20350/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar