Köpeskillingen för Banque Invik SA fastställd

Moderna Finance AB och Scribona har överenskommit om den sista delen av köpeskillingen för förvärvet av Banque Invik S.A.. Förvärvspriset, inklusive förvärvskostnader på 1 Mkr, uppgår totalt till 229 Mkr. Slutreglering av köpeskillingen görs idag. Banque Invik´s eget kapital uppgick vid Scribonas tillträde den 20 april 2009 till 387 Mkr och därmed ska 158 Mkr avsättas till en reserv. För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, +46-(0)737 08 38 88 Besök även: www.scribona.se Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar