Scribona höjer resultatprognosen för 1998

Scribona höjer resultatprognosen för 1998 Scribonas försäljning utvecklas bättre under det fjärde kvartalet än tidigare antagits. Det gäller i första hand för persondatorprodukter. Den tidigare under hösten genomförda nya strategin och organisationen inom divisionen för datadistribution, Scribona Computer Products, har påverkat både försälj-ning och framför allt bruttomarginalen positivt och bidrar till en väsentlig resultatförbättring för denna division. För helåret 1998 bedöms därför koncernens resultat efter finansnetto, exklusive resultat av avyttringar, hamna i intervallet 140-150 Mkr (86), att jämföras med föregående prognos på cirka 120 Mkr. Örjan Håkanson Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00090/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00090/bit0002.doc

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar